Фирма РЕЙТЕКС - Варна е водеща инженерингова фирма в областта на видеонаблюдението, комуникациите, Компютърните технологии, Системи за сигурност , Автоматизация на сгради и технологични процеси.

Фирмата предлага комплексно проектиране, изграждане и поддръжка на всички видове слаботокови инсталации, електронна апаратура и специални системи в хотели, бизнес сгради и луксозни жилища. Тя извършва проектиране, производство и пълен инженеринг в посочените области и поддържа собствен eкип от високо квалифицирани инсталатори, гаранционен и следгаранционен сервиз.
Фирмата произвежда специализирани изделия и системи в областта на радиокомуникациите, системите за сигурност и контрол на достъпа, доставя изделия и комплектова системи в тези области и в областта на видeонаблюдението и пожароизвестяването.
Рейтекс е оторизиран доставчик и интегратор на компютърно и мрежово оборудване, софтуер, GSM и офис техника. Има изградена верига от специализирани магазини “Мобилни комуникации”.

Фирмата е частна, изцяло българска и е основана през 1991г. в гр Варна.

 

Фирма Рейтекс разполага със със собствени звена, работещи в следните направления:
* Специализиран GSM сервиз
* Доставка, комплектоване, монтаж и поддръжка на технически системи и съоръжения;
* Доставка проектиране и изграждане на системи за видеонаблюдение и сигурност, комуникации, автоматизация на сгради и процеси, контрол и управление;
* Структурно окабеляване, изграждане на компютърни и безжични мрежи;
* Проектиране и разработка на системен хардуер и софтуер;
* Пълен сервиз и следгаранционна поддръжка на цялата гама предлагана техника