Elkron
 
  MW 21 PD  
 
          
 • Обхват - 30 метра
 • Покритие - 70° хоризонтално и 70° вертикално
 • Честота - в зависимост от стандарта
 • Антимаскинг
 • Захранване - 10,5 - 14 VDC
 • Консумация - 18 mA
 • Размери без скоба - 100 x 80 x 60 mm
 • Променливо насочване, напълно обезопасен
 нагоре
 
  MW 25 PD  
 
 • Обхват – 13 метра
 • Покритие – 160° хоризонтално и 90° вертикално
 • Честота – в зависимост от стандарта
 • Антимаскинг
 • Захранване – 10,5 – 14 Vdc
 • Консумация – 20 mA
 • Размери без скоба – 50х65х45 mm
 • Променливо насочване, напълно обезопасен
 
 нагоре