Elkron
 
 MW 30 R/T  

 
 • Обхват - 180 метра (с възможност за програмиране: 15 - 100м и 100 - 180м )
 • Честота - в зависимост от стандарта
 • Захранване - 10.5 до 14VDC - 16 до 18VAC
 • Размери - 250мм x 50мм x 130мм
 • акумулаторни батерии - 12V 1.9Ah могат да бъдат поместени вътре
 • промяна на широчината на лъча
 • автоматично усилване на сигнала
 • настройка на нивото на сработване
 • може да работи с AC и DC захранване
 • напълно защитена срещу опит за отваряне
 • 4 модулни канала
 • вграден LED дисплей за потвърждение на системното опериране през инсталационния период

 
 • SP10/15 (Код SP1000111) галванизирани полюси за MW30 височина 1.5м
 • SP10/20 (Код SP1100114) галванизирани полюси за MW30 височина 2м
 • RT35 (Код RT0200171) електронно оборудване за изравняване. Не се изискват батерии.