Elkron

 
  MS 04  

 
 • Датчици за защита на сейфове и подсилени бетонни структури
 • Микропроцесорна технология с напълно цифрово управление
 • Галванична изолация между районите на свързване и устройството за откриване и анализиране
 • Цикличен автоматичен тест в двата канал с проверка на цялоста на сензора/усилвателя
 • Допълнително вътрешно устройство за тестване
 • Критерии за откриване и канали
 • Канал за пробиване:16 нива на чувствителност, 4 закъснителни стойности
 • Канал за експлозия:4 нива на чувствителност
 • два кабелни канала (към контролния панел и допълнителните датчици)
 • вътрешни стойки за кабели
 • алуминиева кутия: степен на защита IP54