Elkron

 
EL 10 R/T, EL 15 R/T  

 
EL 10 R/T
 • Обхват - 80м
 • Радио излъчвател - галиево-арсениев диод
 • Захранване - 10.5VDC или 14VDC
 • Консумация на предавателя - 30 mA
 • Консумация на приемника - 30 mA
 • Размери - 62 x 60 x 150мм
 • Напълно защитена срещу опит за отваряне
 • SMD технология
 • Настройка на времето за прекъсване на лъча. Възможност за избиране на чуствителноста на лъча на разстояние до 30м
EL 15 R/T
 • Обхват - 100м
 • Радио излъчвател - галиево-арсениев диод
 • Захранване - 10.5VDC или 14VDC
 • Консумация на предавателя - 10 mA
 • Консумация на приемника - 30 mA
 • Размери - 62 x 60 x 150мм
 • Напълно защитена срещу опит за отваряне
 • Допълнително устройство за кодиране на импулсните сигнали
 • Благодарение на синхронизираната електрическа верига, могат да бъдат инсталирани до 15 предавателя/приемника в една колона. Настройка на времето за прекъсване на лъча. Възможност за регулиране на мощността на предавателя на разстояние до 30м.