Elkron

 
 • Анодирани външни колони за външни бариери (напълно прикрити)
  Мод. SP11-15 (Код SP1100113) дължина 1.50м
  Мод. SP11-20 (Код SP1200113) дължина 2.00м
  Мод. SP11-25 (Код SP1300113) дължина 2.50м
  Мод. SP11-30 (Код SP1400113) дължина 3.00м
   
 • Микроконтакт - предотвратява отварянето на колоната
  Мод. SP11/M (Код SP1000113G1)
   
 • Комплект съдържащ покрития, съединения, отверки, уплътнители за различните кули
  Комплект за SP11-15 (Код КТ1320161)
  Комплект за SP11-20 (Код КТ1420161)
  Комплект за SP11-25 (Код КТ1520161)
  Комплект за SP11-30 (Код КТ1620161)
   
 • Поддържащи колони (дължина 1.5м) за колони мод. SP11/15 и SP11/20 с комплект за монтаж: Мод. SP13-15 (Код SP1200111)
   
 • Поддържащи колони (дължина 2м) за колони мод. SP11/15 и SP11/30 с комплект за монтаж: Мод. SP13-20 (Код SP1300111)
   
 • Отоплителен елемент сглобен вътре в инфрачервената бариера за поддържане на работната температура до-30?C. Мод. RS10 (Код EL0200111)
  Напрежение: 12 до 18 VDC-VAC
  Консумация: 185 mA при 18 VAC
   
 • Термостат за RS10, Мод. RS10/T (Код EL0600115)
   
 • Комплект съдържащ оптическо устройство, измервателен уред , карти за намаляване на сигнала и отверки за инсталиране на EL10 и EL15: Мод. GA01 (Код KT1500111)