Elkron
 
  HP 501  
 
 • Микропроцесорна технология
 • Кутия - излята алуминиева
 • Допълнителна решетка против чупене - по избор
 • Степен на защита - IP 34
 • Електрическа защита срещу пробиване - по избор
 • Електрическа защита срещу пяна - по избор
 • Сигнализиране при прегряване - по избор
 • Акустичен изход - 105dB при 3mt
 • Контролни входове с възможност за програмиране - N.C., Балансирани +/-
 • Електрическа защита срещу обръщане на поляритета с автоматично рестартиране
 • Програмиране таймера на сирената в случай на прекъсване на жиците
 • 16 програмируеми звукови модулации
 • Защита срещу намеса - RF EMI
 • Работно напрежение - 10.5 - 15VDC
 • Консумация - 25 mA
 • Работна температура -25? до +55?C
 • Напълно защитена срещу отваряне и саботаж
 • Подходящ акумулатор - 12VDC - 1.9Ah/12VDC - 2Ah
 • Одобрена - NF - A2P
 нагоре
 
  HP 502 L  
 
 • Микропроцесорна технология
 • Кутия - излята алуминиева
 • Допълнителна решетка против чупене - по избор
 • Степен на защита - IP 34
 • Електрическа защита срещу пробиване - по избор
 • Електрическа защита срещу пяна - по избор
 • Сигнализиране при прегряване - по избор
 • Акустичен изход - 105dB при 3mt
 • Контролни входове с възможност за програмиране - N.C., Балансирани +/-
 • Сигнал при изтощени батерии
 • Електрическа защита срещу обръщане на полярността с автоматично рестартиране
 • Програмиране таймера на сирената в случай на прекъсване на жиците
 • 16 програмируеми звукови модулации
 • Защита срещу намеса - RF EMI
 • Работно напрежение - 10.5 - 15VDC
 • Консумация - 25 mA
 • Работна температура -25? до +55?C
 • Напълно защитена срещу отваряне и саботаж - N.C. (24VDC - 1A)
 • Подходящ акумулатор - 12VDC - 1.9Ah
 • Одобрена - NF - A2P