Esprit контролни панели  
 
Paradox Security Systems

Серията Esprit+ включва широка гама от контролни панели с вградени 4, 6, 7, 12 или 24 зонови входни клеми и могат да поддържат до две клавиатурни зони. Всички контролни панели с изключение на 738ЕХ предлагат ATZ характеристика за дублиране на зони, която Ви позволява да свързвате две отчитащи устройства към една входна клема. Всяко едно устройство заема своя собствена зона и предава нейното състояние към контролния панел. В зависимост от контролния панел, системата може да се състои от, до 24 програмируеми зони, които да се назначават или към едната, или към двете или да не се назначават към нито една група, а системата да представлява едно общо цяло.
 
Обща характеристика
 • От 4 до 24 зони
 • 2 групи
 • 49 потребителски кода
 • 256 събития памет
 • клавиатури, които са съвместими с всички контролни панели от серията Esprit+
 • възможност за качване/теглене на данни посредством Espload
 
  Esprit 728ULT  
 


 
 • 4 зонови входа (8 зони с дублиране на зони) + 2 клавиатурни зони
 • 1 програмируем изход
 • 1 контролиран изход "Звънец" и 1 контролиран изход за захранване
 • 1 контролирана телефонна линия
Esprit 728 Ultra заменя контролните панели 728EX4+, 728EX+, 728DZ8+ и 728+ и включва следните нови функции:
 • 1.1А импулсно захранване
 • Последователно или паралелно свързване за дублиране на зоните
 • Заключване на Главния код (не може да се променят или изтриват Главният код и Потребителски код 01)
 • Поддържа доклад към пейджър
 • Автоматичният тест може да бъде настроен да се изпраща на часове или дни
 
Ръководство за програмиране (PDF, 867.60 KB)
 
 нагоре
 
  Esprit 738ULT: 18 зонов контролен панел    
 


 
 • 8 зонови входа (16 с дублиране на зони) + 2 клавиатурни зони
 • 2 програмируеми изхода + 1 алармено реле
 • 1A захранване
 • 1 контролиран изход "Звънец" и 1 контролиран изход за захранване
 • Контролира телефонна линия
 
Ръководство за програмиране (PDF, 867.60 KB)
 
 нагоре
 
  Esprit 748+: 24 Зонов Контролен панел  
 


 
 • 12 зонови входа (24 с дублиране на зони) + 2 клавиатурни зони (максимум 24 зони)
 • 2 програмируеми изхода + 1 алармено реле
 • 1.7 А импулсно захранване
 • 256 събития памет и 49 потребителски кода
 • 1 контролиран изход "Звънец" и 2 контролиран изход за захранване
 • Контролира телефонна линия
 
Ръководство за програмиране (PDF, 867.60 KB)
 
 нагоре
 
  Esprit клавиатури  
 
  Esprit 636  

 
24 зонова LED клавиатура
 • патентовано осветяване на бутоните (съответния бутон се осветява за да индикира отворена зона)
 • универсални символи на LED клавиатура
 • 1 вход за зона
 нагоре
 
  Esprit 626/616  

 
626/616 LED клавиатура
 
Пълна съвместимост с всички контролни панели на Esprit.Разчита се на надеждност и лесна употреба на моделите 626/616.
 • Лесна за употреба клавиатура
 • Съвместима с всички Esprit контролни панели
 • Способност "24 зонов дисплей"
 • 4-жична комуникационна шина, RISC микропроцесорно управление
 • напълно програмируеми зони
 • възможност за настройка на осветеността
 • избор на зони с ключ
 • 3 паник аларми
 • ниска консумация (20mA)
 • наблюдаван вход на зона
 • 49жичен пин конектор
 нагоре
 
  Esprit 642  

 
32-символна клавиатура
 • 32-символна LCD клавиатура с програмируеми етикети
 • Качване/сваляне на опции на клавиатурата и етикети с помощта на ключа за програмиране (PMC-3) посредством вградения конектор за ключа за програмиране
 • Поддържа до 9 вградени езика (английски, чешки, френски, италиански, полски, португалски, словашки, испански, турски, литовски и руски)
 • Възможност за настройване на контраста и скоростта на прелистване
 • Показване на много зони (показва се състоянието на няколко зони на един екран без етикет на зона)
 нагоре
 
  Esprit 646  

 
24-зонови LED клавиатури (вертикални)
 • 24-зонова клавиатура с LED дисплей
 • патентовано светване на бутоните (съответният бутон се осветява, за да индикира отворена зона)
 • единична кутия
 • надписите на бутоните могат да са английски, френски или испански език
 нагоре