Microtech


 
 

Сигурен достъп и защита
 
Алармената система за сигурност Galaxy отговаря на високи стандарти на защита. Нейната гъвкавост, означава, че може да осигури надеждна и гъвкава защита на целия обхват от търговски и жилищни учреждения. Някои от нейните изключителни предимства включват:
 • 32 групи, всяка с Автоматично включване
 • Времево контролирани охранителни функции
 • Интегриран контрол на достъпа
Гъвкавост
 
Новаторския дизайн позволява гъвкавост при експлоатация:
 • може да се програмира за многофункционално ползване
 • високо адаптивна при разширение на съществуваща системата в сградите
Простота на експлоатация
 • лесен за програмиране
 • изисква минимални усилия при работа от страна на потребителя
Основно описание
 
Galaxy 512 е напълно адресируем контролен панел с висока степен на сигурност. Системата се състои от контролно устройство с 64 входно/изходни модула (RIOs) максимално, 32 изнесени клавиатури и 32 MAX модула, които могат да бъдат разположени навсякъде в четирите отделни двупроводни комуникационни линии, която е с дължина от 1000 метра.
 
Системата е в състояние да измерва напрежението и съпротивлението на всяка една зона, както и да осъществява диагностика на нивото на комуникация на клавиатурите, RIOs и MAX модулите.
 

 
Характеристики
 
 
 • собствена диагностика
 • постоянни потребителски кодове
 • интегриран контрол на достъпа
 • защита
 • временни потребителски програмируеми PIN кодове
 • Бързо търсене - напред/назад
 • Търсене на събития по дати
 • 7 нива за достъп
 • програмируемо потребителско меню
 • дисплей за конфигуриране на системата
 
 • проследяване на смущения
 • потребителски имена
 • имена на групи
 • имена на зони
 • 7 дневен таймер
 • независима автоматична настройка на групите
 • независимо блокиране на групите
 • опериране с едно докосване
 • автоматично сумиране на време
 • On-line отпечатване

Спецификация
 
 
Брой зони 0 - 512
Тип зони 45
Брой изходи 4 - 260
Тип програмируеми изходи 66
Потребителски кодове 200
Множество потребители 16
Под-системи (групи) 32
Памет на събитията 1,000
Клавиатури (максимум) 32
RIO модули (максимум) 64
MAX модули за контрол на достъпа (максимум) 32
7-дневен таймер 34
Автоматично поемане под охрана 32
Връзки 99
Библиотека (думи) 538
RS485 линия (максимум 1km) 4
Telecom модул по избор
RS232 модул по избор
Принтерен модул по избор
Дистанционно обслужване да
Зареждане/сваляне да
нагоре