Microtech

 
 

Основно описание
 
Max е система за контрол на достъпа, която включва мощността на Galaxy и простата ефективност на безконтактните карти. Създадена за да повиши диапазона на Galaxy, Max е интегрирана система за контрол на достъпа със системен контрол. Всички действия на Max се предават към Galaxy посредством стандартна линия за предаване на данни и се съхраняват в главния контролен панел. Функционирайки като самостятелно устройство или е интегрирано с някой от контролните панели Galaxy, Max осигурява обширна система за контрол на достъпа, програмируема за различен вид промишлени приложения.
 
Самостоятелната версия на Max може да бъде програмирана много лесно според индивидуалните изисквания на клиентите ползвайки ръчен (hand - held) дистанционен програматор. Интегрираният с Galaxy, Max модул може да бъде пграмиран изцяло чрез основния контролен панел.Max има диапазон на работа от 3 см., който може да бъде удължен до 20 см.
 
Характеристики
 
 
 • Компактен
 • Самостоятелна работа
 • Пълно дистанционно обслужване
 • Поддържа до 500 потребителя
 • Програмируема функция на единичен панел за MAX карти
 • 100 MAX събития
 • Програмируемо ограничаване на достъпа
 • 15 програмируеми периода за почивка
 
 • Ниска консумация на ток (2flmA)
 • 8 четеца на линия - до 32 четеца с Galaxy 500
 • Лесно се програмира според изискванията на клиента
 • Сериен протокол
 • 1 релеен изход
 • 1 вътрешен пиезоелектронен зумер (фиксиран)
 • 1 външен