РЪЧНИ МЕТАЛДЕТЕКТОРИ - AD СЕРИЯ, ADAMS ELECTRONICS UK

AD10-2

Ръчен металдетектор - чувствителност - 0,1гр.; Звукова
(Piezo) и светлинна (LED) сигнализация;

AD11-2

Ръчен металдетектор - с възможност за работа в "тих"
режим; чувствителност - 0,1гр.; Звукова (Piezo) и
светлинна (LED) сигнализация; продължителен звук -
голям обект/ кратък звук - малък обект

AD11-V

Ръчен металдетектор - с възможност за работа в режим на
"вибрация"; чувствителност - 0,1гр.; Звукова (Piezo) и
светлинна (LED) сигнализация; продължителен звук -
голям обект/ кратък звук - малък обект

AD16

Ръчен металдетектор - чувствителност - 0,3гр.; Цифрово
калибриране на обхвата; Звукова (Piezo) и светлинна (LED)
сигнализация; продължителен звук - голям обект/ кратък
звук - малък обект

AD17

Ръчен металдетектор - висока чувствителност; Дву-
позиционен бутон Нормален/Супер чувствителен режими
на работа; Звукова (Piezo) и светлинна (LED)
сигнализация; продължителен звук - голям обект/ кратък
звук - малък обект

AD18 (15)

Ръчен металдетектор - Изключително висока
чувствителност - подходящ за затвори и наказателни
институции; Възможност да открива мноко тънки метални
предмети (бръснарски ножчета и подобни), погълнати или
скрити в телесните кухини; Дву-позиционен бутон
Нормален/Супер чувствителен режими на работа; Звукова
(Piezo) и светлинна (LED) сигнализация;

   

РЪЧНИ МЕТАЛДЕТЕКТОРИ - ULTRA СЕРИЯ, ADAMS ELECTRONICS UK

AD2300

Ръчен металдетектор - висока чувствителност и висока
скорост на работа - подходящ за множество апликации,
включително за охрана на бижутерски магазини;
Възможност да открива предмети с изключително малка
маса 0,03гр.; Зукова (Piezo) и светлинна (LED)
сигнализация; продължителен звук - голям обект/ кратък
звук - малък обект; Светлинна сигнализация при отлабен
заряд на батерията

AD2500

Ръчен металдетектор - висока чувствителност и висока
скорост на работа - подходящ за множество апликации,
включително за охрана на бижутерски магазини;
Възможност да открива предмети с изключително малка
маса 0,03гр.; Звукова (Piezo) и светлинна (LED)
сигнализация; продължителен звук - голям обект/ кратък
звук - малък обект; Възможност за ръчна настройка на
чувствителността

AD2600S

Ръчен металдетектор - Изключително висока
чувствителност; Възможност да открива метални предмети
с изключително малка маса (подходящ за превантивна
детекция на погълнати метали в болници или за откриване
на много малки метални частици в съдебна медицина); Дву-
позиционен бутон Нормален/Супер чувствителен режими
на работа; Звукова (Piezo) и светлинна (LED)
сигнализация;

 нагоре