Paradox Security Systems
 
  Широк ъгъл 1  
 

 
Инсталиране
 • Отворете датчика и махнете лещата от гнездото
 • Поставете нова леща с гладката страна навън. Описанието върху вдлъбнатата част на лещата трябва да може да се чете в изправено положение.
 • Подменете bezel с стрелка в горната част. Трябва да сте убедите, че лещата е правилно поставена в датчика
 • Внимание: Трябва винаги да се тества датчика след смяна на лещите или след промяна на периметъра.
 нагоре
 
  Широк ъгъл 2  
 

 
Инсталиране
 • Отворете датчика и махнете лещата от гнездото
 • Поставете нова леща с гладката страна навън. Описанието върху вдлъбнатата част на лещата трябва да може да се чете в изправено положение.
 • Подменете bezel с стрелка в горната част. Трябва да сте убедите, че лещата е правилно поставена в датчика
 • Внимание: Трябва винаги да се тества датчика след смяна на лещите или след промяна на периметъра.
 нагоре
 
  Широк ъгъл 3  
 

 
Инсталиране
 • Отворете датчика и махнете лещата от гнездото
 • Поставете нова леща с гладката страна навън. Описанието върху вдлъбнатата част на лещата трябва да може да се чете в изправено положение.
 • Подменете bezel с стрелка в горната част. Трябва да сте убедите, че лещата е правилно поставена в датчика
 • Внимание: Трябва винаги да се тества датчика след смяна на лещите или след промяна на периметъра.
 нагоре
 
  Широк ъгъл 5  
 

 
Инсталиране
 • Отворете датчика и махнете лещата от гнездото
 • Поставете нова леща с гладката страна навън. Описанието върху вдлъбнатата част на лещата трябва да може да се чете в изправено положение.
 • Подменете bezel с стрелка в горната част. Трябва да сте убедите, че лещата е правилно поставена в датчика
 • Внимание: Трябва винаги да се тества датчика след смяна на лещите или след промяна на периметъра.
 нагоре
 
  Увеличен широк ъгъл 1  
 

 
Инсталиране
 • Отворете датчика и махнете лещата от гнездото
 • Поставете нова леща с гладката страна навън. Описанието върху вдлъбнатата част на лещата трябва да може да се чете в изправено положение.
 • Подменете bezel с стрелка в горната част. Трябва да сте убедите, че лещата е правилно поставена в датчика
 • Внимание: Трябва винаги да се тества датчика след смяна на лещите или след промяна на периметъра.
 нагоре
 
  Увеличен широк ъгъл 2  
 

 
Инсталиране
 • Отворете датчика и махнете лещата от гнездото
 • Поставете нова леща с гладката страна навън. Описанието върху вдлъбнатата част на лещата трябва да може да се чете в изправено положение.
 • Подменете bezel с стрелка в горната част. Трябва да сте убедите, че лещата е правилно поставена в датчика
 • Внимание: Трябва винаги да се тества датчика след смяна на лещите или след промяна на периметъра.
 
 нагоре
 
  Дълъг обхват 1  
 

 
Инсталиране
 • Отворете датчика и махнете лещата от гнездото
 • Поставете нова леща с гладката страна навън. Описанието върху вдлъбнатата част на лещата трябва да може да се чете в изправено положение.
 • Подменете bezel с стрелка в горната част. Трябва да сте убедите, че лещата е правилно поставена в датчика
 • Внимание: Трябва винаги да се тества датчика след смяна на лещите или след промяна на периметъра.
 нагоре
 
  Дълъг обхват 2  
 

 
Инсталиране
 • Отворете датчика и махнете лещата от гнездото
 • Поставете нова леща с гладката страна навън. Описанието върху вдлъбнатата част на лещата трябва да може да се чете в изправено положение.
 • Подменете bezel с стрелка в горната част. Трябва да сте убедите, че лещата е правилно поставена в датчика
 • Внимание: Трябва винаги да се тества датчика след смяна на лещите или след промяна на периметъра.
 нагоре
 
  Дълъг обхват 3  
 

 
Инсталиране
 • Отворете датчика и махнете лещата от гнездото
 • Поставете нова леща с гладката страна навън. Описанието върху вдлъбнатата част на лещата трябва да може да се чете в изправено положение.
 • Подменете bezel с стрелка в горната част. Трябва да сте убедите, че лещата е правилно поставена в датчика
 • Внимание: Трябва винаги да се тества датчика след смяна на лещите или след промяна на периметъра.
 
 нагоре
 
  Дълъг обхват 4  
 

 
Инсталиране
 • Отворете датчика и махнете лещата от гнездото
 • Поставете нова леща с гладката страна навън. Описанието върху вдлъбнатата част на лещата трябва да може да се чете в изправено положение.
 • Подменете bezel с стрелка в горната част. Трябва да сте убедите, че лещата е правилно поставена в датчика
 • Внимание: Трябва винаги да се тества датчика след смяна на лещите или след промяна на периметъра.
 
 нагоре
 
  Алея за домашни животни  
 

 
Installation
 • Отворете датчика и махнете лещата от гнездото
 • Поставете нова леща с гладката страна навън. Описанието върху вдлъбнатата част на лещата трябва да може да се чете в изправено положение.
 • Подменете bezel с стрелка в горната част. Трябва да сте убедите, че лещата е правилно поставена в датчика
 • Внимание: Трябва винаги да се тества датчика след смяна на лещите или след промяна на периметъра.
 
 нагоре
 
  Завеса  
 

 
Инсталиране
 • Отворете датчика и махнете лещата от гнездото
 • Поставете нова леща с гладката страна навън. Описанието върху вдлъбнатата част на лещата трябва да може да се чете в изправено положение.
 • Подменете bezel с стрелка в горната част. Трябва да сте убедите, че лещата е правилно поставена в датчика
 • Внимание: Трябва винаги да се тества датчика след смяна на лещите или след промяна на периметъра.
 
 нагоре