Paradox Security Systems

 
  Glass Trek 456  

 

Акустичен датчик за стъкло
 • Пълен анализ на звуковия и ултразвуковия диапазон (7 чистоти)
 • 7 цифрови честотни филтъра, цифров усилвател на новото и оценка на колебанията на честотата
 • Не се влияе от радиочестотни и електромагнитни сигнали
 • Аудио изход към звука на монитор (като опция)
 • Възможност за настройване на чувствителността: покрива до 9м (30ft), когато е настроен на висока чувствителност и до 4.5м (15ft), когато е настроен на ниска чувствителност
 • TestTrek 459 за тестване на GlassTrek 456 (предлага се отделно)
 • Ключ за защита от външна намеса
 • Температура на работа: -20°C до +50°C (-40°Fдо +122°F)

 
 нагоре

 
  Датчик за каса (Rubin 12S)  

 

Датчикът за каса на Sectron-Paradox, е уникално проектиран за метални и солидни ограждания в силно охранявани райони. Може да бъде ползван за защита на сейфове, каси на метални врати или каси. Датчикът за каса на Sectron-Paradox съдържа сензор с висока честота, който е закрепен срещу защитената повърхност. Препоръчва се да се инсталира на места където се изисква висока степен на защита. В такива случаи датчика за каса на Sectron-Paradox е най-добрият ви избор.
 • Пиезоелектричен елемент с висока чувствителност
 • Осигурява покритие от 2.5м в диаметър
 • Регулиране на чувствителността
 • Ключ за защита от външна намеса
 • Технология за повърхностно закрепване (SMT)
 • Температура на работа: -20°C до +50°C (-40°Fдо +122°F)
 • Размер: 109 x 64 x 23mm