Paradox Security Systems
 

StayD е цялостно решение за система сигурност и представлява единственото решение за сигурен живот. StayD е резултат на две години на проучване и развитие от Paradox R&D team.
Революционната система StayD представлява нaпълно обърната философия сравнено с другите системи за сигурност правени до днес. StayD е винаги въоръжена/включена/ и частично обезоръжена когато се влиза или излиза от охраняваното помещение, което е противоположно на общите системи за сигурност, които са винаги изключени и трябва да бъдат включвани за да осигурят охрана.
Когато влизате в помещение, можете да съобщите на системата, че специфична зона ще бъде отварена /чрез дистанционно управление/ и тогава StayD автоматично ще се активира след затваряне на зоната. Т.е. едновременно някои зони могат да бъдат под храна, а други не.

* Винаги включена система, избор между различни нива на защита
* Винаги включена /Пълен , StayD или спящ режим/
* Всяка клавиатура има своивходно/изходни маршрути (до 4 зони)
* Една зона на изчакване за излизане или влизане докато другите зони са защитавани през цялото време
* Никога не се забравя дали е включена системата
* Контрол на децата в къщата
* Съвместима с MG5000, MG5050, SP5500, SP6000, SP7000.